1. Hội đồng nhân dân
  • Nguyễn Văn Hoằng

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0396 099973

  • Nguyễn Thị Lý

   Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0399244959

  1. Ủy ban nhân dân
   • Phạm Văn Khánh

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0987 215287

   • Trương Công Lưu

    Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0398 300345

   1. Ban công an xã
    • Nguyễn Đình Tuấn

     Chức vụ: Trưởng công an

    • Nguyễn Thanh Hải

     Chức vụ: Phó công an

   2. BCH quân sự xã
    • Trương Công Võ

     Chức vụ: CHT BCH Quân sự xã

   3. Phòng địa chính - xây dựng
    • Trương Quốc Hùng

     Chức vụ: Địa chính- xây dựng

   4. Phòng văn hóa xã hội
    • Nguyễn Văn Hoàng

     Chức vụ: Văn Hóa- Thông tin

    • Nguyễn Thị Dinh

     Chức vụ: Lao động TBXH

   5. Phòng tư pháp - Hộ tịch
    • Ngô Huy Biên

     Chức vụ: Tư pháp - Hộ tịch

     SĐT: 0387505999

    • Nguyễn Thế Duy

     Chức vụ: Tư Pháp

   6. Phòng tài chính - Kế toán
    • Đinh Thị Nhung

     Chức vụ: kế toán tài chính

     SĐT: 0389359497

   7. Phòng văn phòng - Thống kê
    • Nguyễn Thị Thanh Huyền

     Chức vụ: Văn phòng Thống kê

     SĐT: 0824628999

    • Nguyễn Quang Thành

     Chức vụ: Văn phòng HĐND-UBND

     SĐT: 0986031795

  2. Thôn Vũ Hạ
   • Nguyễn Thị Tầm

    Chức vụ: Bí thư chi bộ

    SĐT: 0978922190

   • Nguyễn Xuân Triển

    Chức vụ: Trưởng thôn

  3. Thôn Đại Điền
   • Cao Thị Hiền

    Chức vụ: Bí thư chi bộ

    SĐT: 0914016134

   • Quách Văn Chung

    Chức vụ: Trưởng thôn

    SĐT: 0362951111

  4. Thôn Vọng Lỗ
   • Phạm Văn Ruệ

    Chức vụ: Bí thư chi bộ

    SĐT: 0335083185

   • Trần Đình Ngọn

    Chức vụ: Trưởng thôn

    SĐT: 0974098639