Xã An Vũ tích cực chuyển đổi số
Ngày 21/12/2023

Xã An Vũ tích cực chuyển đổi số

Từ đầu năm 2023, xã An Vũ đã tích cực thực hiện đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, hiện đại hóa hệ thống trang, thiết bị phục vụ chuyển đối số trong hoạt động của Bộ phận Một cửa của xã, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, triển khai các hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, từng bước hình thành diện mạo tiến tới xã nông thôn mới nâng cao.

Xã An Vũ có 1.998 hộ với 6118  nhân khẩu. Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, cần có sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành mô hình chuyển đổi số. UBND xã đã ban hành các quyết định, kế hoạch, văn bản phục vụ công tác chuyển đổi số.

          Trên cơ sở lấy người dân làm trung tâm, nâng cao kỹ năng số cho người dân, mở rộng cơ hội tiếp cận với các dịch vụ, công nghệ số, giúp người dân tương tác với chính quyền được thuận lợi hơn, xã đã nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền. UBND xã đã tổ chức tập huấn cho toàn bộ cán bộ công chức tiếp cận với chính quyền số, hướng dẫn thực hiện việc nhận, gửi văn bản qua phần mềm văn bản, thư điện tử công vụ, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến. Trong chỉ đạo điều hành, UBND xã An Vũ đã thực hiện sử dụng hệ thống quản lý, điều hành văn bản thông qua các ứng dụng dùng chung như: Office, email công vụ,... 100% cán bộ, công chức đều thực hiện xử lý văn bản, ý kiến chỉ đạo trên hệ thống, và 100% văn bản được ký số. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó, để đáp ứng tốt việc thực hiện chính quyền số, xã đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho công tác chuyển đổi số, nâng cấp hệ thống mạng, máy tính và các trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyển đổi số. 100% cán bộ, công chức xã An Vũ có máy tính, máy in phục vụ công việc và được gắn định danh số trong giải quyết công việc, đồng thời hệ thống máy tính được nâng cấp phục vụ cho việc thực hiện chuyển đổi số diễn ra thuận lợi, dễ dàng. Đối với bộ phận một cửa, UBND xã đã trang bị đầy đủ máy tính, máy in, máy scan tốc độ cao để phục vụ giao dịch hồ sơ trên hệ thống điện tử.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức trong hoạt động của bộ máy chính quyền, xã An Vũ đã tăng cường công tác tuyên truyền về chuyển đổi số tới toàn thể nhân dân trên địa bàn; trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công; tham gia thực hiện chuyển đổi số trong từng lĩnh vực của đời sống.  Đồng thời, thành lập các nhóm zalo ở từng lĩnh vực phụ trách để chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành, thông tin, và thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện. Nhất là đối với những văn bản chỉ đạo đột xuất đều được gửi qua hệ thống thư điện tử, nhắn qua các nhóm zalo để các cán bộ, công chức, trưởng thôn để kịp thời nắm thông tin và triển khai thực hiện ngay.

Cùng với tuyên truyền của tổ công nghệ số cộng đồng, xã An Vũ đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như trên đài truyền thanh, trên trang mạng xã hội, qua các buổi hội họp sinh hoạt ở các thôn...Thường xuyên đăng tin, bài tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, quan điểm, ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi số, từ đó giúp tăng cường công tác, chỉ đạo, điều hành và tương tác giữa chính quyền với người dân, hướng dẫn các quy trình giải quyết các thủ tục ở các lĩnh vực. Do đó, giúp cho người dân trên địa bàn xã nhận thức rõ hơn và chủ động thực hiện các thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, dịch vụ, thương mại... Hiện nay trên địa bàn xã có trên 100% người dân trưởng thành có điện thoại thông minh, số hộ gia đình có điện thoại thông minh chiếm trên 94%, số hộ gia đình có kết nối Internet băng rộng cáp quang chiếm trên 70% giúp cho người dân dễ dàng giao dịch trên môi trường điện tử, nhất là việc thanh toán qua các giao dịch chuyển khoản không dùng tiền mặt, qua thẻ. Có thể nói, chuyển đổi số là một quá trình dài và cần sự nỗ lực liên tục từ đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công chức,  người dân, doanh nghiệp. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xã, Vừa qua các cán bộ được tập huấn giảm nghèo về thông tin – hiểu sâu hơn khái niệm về nội dung nghèo thông tin. Thời gian tới việc thực hiện chuyển đổi số ở xã An Vũ sẽ sớm hoàn thành, từng bước xây dựng xã An Vũ đạt nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

                                                                                                                       Đài truyền thanh An Vũ


Tổng lượt xem bài viết là: 25
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác