Ban chỉ đạo sản xuất của xã Triên khai Kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2024
Ngày 07/12/2023

Ban chỉ đạo sản xuất của xã Triên khai Kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2024

              

         Sáng ngày 29 tháng 11 năm 2023; Ban chỉ đạo sản xuất xã An Vũ triên khai Kế hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2024.

     Về dự hội nghị có:  Đồng chí Nguyễn Văn Hoằng - Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã -  Trưởng ban chỉ đạo sản xuất xã An Vũ;  Đồng chí:Phạm Văn Khánh - Thường vụ Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã, Phó ban dự thảo Kế hoạch sản xuất Vụ Xuân - Hè năm 2024; Các đồng chí trong ban chỉ đạo sản xuất xã.

Media/85_AnVu/FolderFunc/202312/Images/vu-xuan-20231207081938-e.jpg

      Hình ảnh: hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ  năm 2024   

Nội dung:

Đồng chí Phạm Văn Khánh-  Thường vụ Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã triển khai  Kế hoạch số 09 /KH – UBND ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Ban chỉ đạo sản xuất xã An Vũ năm 2024 và dự thảo Kế hoạch sản xuất vụ Xuân - Hè năm 2024.  UBND đã chỉ đạo các ban, ngành, các thôn và HTXDVNN bám sát định hướng của Đảng ủy chỉ đạo và lịch  gieo cấy của ban chỉ đạo huyện Quỳnh Phụ , đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế địa phương để xây dựng lịch gieo cấy vụ xuân 2024 cho phù hợp.

           Giao cho đài truyền thanh xã và các HTXDVNN tuyên truyền cho nhân dân về lịch gieo cấy để nhân dân nắm được chủ động  các hệ điều kiện chuẩn bị tốt cho vụ xuân năm 2024 được đảm bảo đúng thời vụ.

                 Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Hoằng - Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND nhấn mạnh nhiệm vụ đó là chỉ đạo sát sao sản xuất Vụ Chiêm,  vụ Mùa vụ Đông, Đặc điểm năm 2024 Lập xuân muộn vào ngày 25 tháng Chạp do vậy nhân dân bà con yên tâm ăn tết cổ truyền xong nhưng cũng sẽ khẩn trương xuống đồng gieo cấy sẽ phấn đấu gieo cấy xong trước ngày 16 tháng Giêng ;

   Trước mắt là tuyên truyền công tác  vệ sinh đồng ruộng cày ải và đổ nước ải theo kế hoạch tiết kiệm nước, chuẩn bị tốt giao thông nội đồng, bờ vùng cống, đập  chuẩn bị thật tốt cho vụ Chiêm, chuẩn bị lực lượng máy móc làm đất , gieo cấy chiêm, các vật tư, thóc giống, phân bón, 

       Cơ cấu giống lúa gieo cấy vụ chiêm 2024, Lịch gieo cấy đảm bảo trong khung thời vụ tốt nhất tại địa phương cũng như phù hợp đồng đất thâm canh của xã An Vũ( (  Lịch gieo cấy sẽ thông báo cụ thể riêng) sau khi hội nghị ban chỉ đạo bàn và thống nhất

       Công tác diệt chuột được thảo luận và giao cho các HTX chủ động có kế hoạch, UBND xã bàn hỗ trợ các HTXDVNN một phần kinh phí động viên các HTX. tổ chức chiến dịch vệ sinh đồng ruộng , ra quân diệt chuột bằng biện pháp thủ công, và biện pháp hóa học. HTXDVNN làm tốt và chủ động thời gian diệt chuột trong kỳ khi gieo cấy để bà con yên tâm sản xuất,

       

      Năm 2024 Vụ Xuân sẽ cơ cấu các giống lúa thuần có năng xuất chất lượng cao gieo cấy một trà, bằng 2 phương thức đó là gieo mạ khay cấy tay, cấy máy và trên nền đất cứng và phương thức gieo sạ và gieo vãi; Sau khi đã có đề án sản xuất chính thức các HTX sẽ bố trí kẻ lịch gieo cấy trên tường các khu trung tâm, để bà con theo dõi và áp dụng; Ngoài ra công tác phòng chống rét – khơi thông mương máng đầm hồ luôn luôn chủ động liên tục,; an toàn hệ thống điện lưới, phát quang đảm bảo an toàn giao thông ưu tiên đầu các tuyến đường giao thông,  Đảm bảo tốt - An ninh trật tự,  không đánh diệt chuột bằng điện…

        Các HTX kết hợp tốt với Đài truyền thanh xã Tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng bằng việc biên soạn tài liệu tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, các tổ chức, đoàn thể; kịp thời với các nội dung tốt nhất đến với cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn;

   Thay mặt ban chỉ đạo Đồng chí Chủ tịch UBND xã Phạm Văn Khánh đã Tổng hợp các ý kiến đóng góp của các thàng viên dự họp; kết luận và bế mạc hội nghị;

                                          Đài Truyền thanh xã An Vũ cập nhật đưa tin

 

 

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 31
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác